วางแผนการเงิน

การเงินเป็นเรื่องสำคัญ วางแผนการเงินให้สอดคล้องกับอนาคตของเรา ทำอย่างไรให้เหมาะสม ต้องใช้งบประมาณเท่าใด

ทดลองคำนวณการออมเงินแบบสม่ำเสมอดูว่าเราจะมีเงินออมเท่าใดตามเป้าหมายหรือไม่ โดยมีระยะเวลาของการฝากเงินแต่ละครั้งอย่างน้อย 1 ปี  ดอกเบี้ยคงที่ ตลอดระยะเวลาของการฝากเงิน