ระบบแนะแนวอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

Career Guidance

 

 

 

 

Career Guidance : ระบบแนะแนวอาชีพของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ที่ต้องการค้นหาตัวตน สำรวจลักษณะของตัวเอง เพื่อให้สอดคล้องกับอาชีพที่ต้องการอย่างเหมาะสม เริ่มต้นสำรวจตัวเองได้เลย…

Career Guidance : Tpqi

ระบบแนะแนวอาชีพ

Career Guidance : ระบบแนะแนวอาชีพของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ที่ต้องการค้นหาตัวตน สำรวจลักษณะของตัวเอง เพื่อให้สอดคล้องกับอาชีพที่ต้องการอย่างเหมาะสม

สร้างโปรไฟล์ผู้ใช้

โปรไฟล์ผู้ใช้นี้จะแสดงถึงลักษณะของคุณ ว่ามีบุคลิคอย่างไร เหมาะกับอาชีพใด

ประเมินความถนัดในอาชีพ

ประเมินลักษณะบุคคลเพื่อที่จะให้เห็นว่าเราเหมาะกับอาชีพอะไร

สำรวจอาชีพ

ลองสำรวจดูว่ามีอาชีพอะไรบ้างที่สอดคล้องกับบุคลิคและความต้องการของเรา

ข้อเสนอแนะด้านการฝึกอบรม

ต้องทำยังไงเพื่อให้เราไปถึงอาชีพนั้นๆ ได้

ตลาดแรงงาน

สำรวจอาชีพที่เหมาะกับเรา

อื่นๆ

สำรวจด้านอื่นๆ กับเรา

Join Club

Community / Club

เข้ามาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อย ด้วย webboard ที่จะแบ่งตามบุคลิคของเรา เช่น ศิลปิน นักวิชาการ วิศวกร นักกฏหมาย…

วางแผนการเงิน

วางแผนการเงินให้สอดคล้องกับอนาคตของเรา ทำอย่างไรให้เหมาะสม ต้องใช้งบประมาณเท่าใด

วางแผน

คุณมีความเครียดอยู่หรือเปล่า?

ลองสำรวจดูซิว่าเรามีความเครียดอะไรหรือเปล่า  ต้นเหตุของความเครียด อาจไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร ลองสำรวจกันดู?